Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Misyon ve VizyonumuzÖzgörev (Misyon)

Atatürk ilkeleri ışığında, Yükseköğretim ilke ve yasaları çerçevesinde Temel ve Toplumsal Bilimler alanında eğitim, araştırma, toplum hizmetleri sağlamak ve katılımcı, paylaşımcı, sürekli iyileşmeye açık bir öğretim kültürü oluşturmak; ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilim üreten, araştırıcı, yenilikçi, kalite kültürünü benimsemiş, kendine güvenen ve bilimsel etiğe bağlı, çağdaş, toplumsal ve bilimsel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Öngörü (Vizyon)

Temel ve Toplumsal Bilimler alanında eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve tercih edilen; paylaşımcı, katılımcı bir yönetime sahip; bölgemizin gelişme potansiyeli başta olmak üzere ülkemizin sorunlarına odaklanmış çalışmalar yapmayı teşvik eden, Üniversite/Sanayi/Toplum işbirliğini sağlayabilen; ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime açık, çağdaş, yenilikçi, kalite ve kariyer odaklı, evrensel değerlere saygılı ve sürekli iyileştirmeye açık eğitim ve öğretim vermek, evrensel değerlere saygılı ve sürekli iyileştirmeye açık eğitim ve öğretim veren fakülteler içerinde en tercih edilir olmak ve ilk sıralarda yer almak