Fakültemiz

Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt    
     Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ismiyle 1992 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, 26 Temmuz 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5868 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ismiyle eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

     Fakültemiz, Batı Karadeniz Bölgesinde sahil kenti Zonguldak’ta kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yer almaktadır.

       Temel Politika ve Öncelikler

 • Atatürk İlkelerine bağlılık
 • Ulusal ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılık
 • Yasa ve Yönetmeliklere bağlılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Akademik özgürlük
 • Bilimsellik
 • Özgünlük
 • Gözlemcilik
 • Çağdaşlık
 • Güvenirlilik, doğruluk ve dürüstlük
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik
 • Bireysel ve toplumsal verimlilik
 • Çevresel Duyarlılık
 • Tarafsızlık
 • Uluslararası ilişkiler ve kültürel çeşitlilik
 • Sürekli iyileştirmeye açık, kalite ve kariyer odaklı eğitim
 • Bölgesel ve ulusal sorunları inceleyen katma değer odaklı eğitim
    Lisans Eğitimi

    Fakültemizde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 4 yıllık normal bir eğitim sürecinde öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerden minimum 240 AKTS’lik ders alarak mezun olurlar. 

    Bölümler

 • Arkeoloji Bölümü
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Coğrafya (Program aktif değildir.)
 • Psikoloji Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

     Lisans programlarının hedefleri

 • Öğrenmeye ve araştırma yapmaya meraklı,
 • Teorik ve güncel bilgiye haiz ve problem çözme yeteneğine sahip,
 • Kişisel ve sosyal sorumlulukların bilincinde olan,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip,
 • Bilim alanı ile ilgili işlerde görev yapmaya hazır öğrenciler yetiştirmek.

     Lisansüstü Eğitimi

      Fakültemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü eğitim vermektedir. Bu programlar şunlardır:

 • Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı ( Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans Programı)
 • Tarih Ana Bilim Dalı (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Doktora Programı*) *Doktora programı öğrenci alımı yapmamaktadır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans Programı)

    Lisansüstü Programların Hedefleri

 • Geleceğin araştırmacı ve bilim insanlarını yetiştirmek