Misyon-Vizyon

Fakültemiz

Misyon-Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özgörev (Misyon)

Fakültemiz Misyonu; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Yükseköğretim ilke ve yasaları çerçevesinde İnsan ve Toplum Bilimleri alanında eğitim ve araştırma yapmak, çalışmalar bağlamında toplumsal katkı sağlamak ve katılımcı, paylaşımcı, sürekli iyileşmeye açık bir öğretim kültürü oluşturmak; ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilim üreten, araştırıcı, yenilikçi, kalite kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek ve bilimsel etiğe bağlı, çağdaş, toplumsal ve bilimsel değerlere saygılı, eleştirel ve analitik düşünceye sahip çok yönlü bireyler yetiştirmektir.

Öngörü (Vizyon)

Fakültemiz Vizyonu; İnsan ve Toplum Bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Dünya üniversiteleri arasında tanınmış ve tercih edilen, paylaşımcı, katılımcı bir yönetime sahip, Türkiye'nin ve bölgemizin gelişme potansiyeline bağlı olarak ülkemizi alanında ileriye taşıyacak çalışmalar yapmayı teşvik eden, üniversite-
toplum işbirliğini sağlayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime açık, çağdaş, yenilikçi, kalite ve kariyer odaklı, evrensel değerlere saygılı ve sürekli yenileşmeye yönelik eğitim ve öğretim vermek; eşdeğerleri arasında en tercih edilir fakülte olmak ve ilk sıralarda yer almaktır.