İsteğe Bağlı Staj Programı Uygulaması

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Fakültemizde İsteğe Bağlı Staj Programının Uygulanması

1)Fakültemiz Bölümlerinde zorunlu staj programı bulunmaması ve öğrencilerimizin yalnızca isteğe bağlı staj yapabileceklerinden bahisle, Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen Bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonundan itibaren Güz yarıyılı başlangıcına kadar staj yapılabilir.

2)Staj süreleri 20 (yirmi) iş günü olmak zorundadır, bir staj döneminde en fazla 2 defa staj yapılabilir. SGK işlem süreleri nedeniyle birinci stajın bitişiyle ikinci stajın başlangıcı arasında en az 7 (yedi) gün olmalıdır. Staj süreleri belirlenip Dekanlığımızca sigorta işlemleri yapıldıktan sonra staj sürelerinde ve günlerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

3)Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel kurumlarda yapabilecekleri isteğe bağlı stajlarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Dekanlığımızca yapılacaktır.

4)Özel kurumlarda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinde Üniversite Araştırma Hastanelerinin bulunmaması durumunda söz konusu kurumlarda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz İsteğe Bağlı Staj Formu ile Dekanlığımıza staj talebinde bulunabilirler.

5)İsteğe Bağlı Staj Formu 1 (bir) nüsha olacak şekilde öğrenci tarafından ilgili kısımlar doldurulup imzalandıktan sonra Fakülte Sekreterine imzalatılır. Daha sonra öğrenci tarafından ilgili kuruma imzalatılır, ardından Dekanlığımıza teslim edilir.

6)Fakültemiz İşyeri Staj Sözleşmesi talep eden kurumlara ibraz edilmek üzere 3 (üç) nüsha olacak şekilde düzenlenebilir. Sözleşme öncelikle öğrenci tarafından ilgili kısımlar doldurulup imzalanır ardından Dekanlığımızca imzalanır, daha sonra öğrenci tarafından ilgili kuruma imzalatılarak bir nüshası Dekanlığımıza teslim edilir.

7)Resmi kurumlarda yalnızca Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği programı kapsamında staj yapılabilir ancak, Kariyer Kapısı Platformu üzerinde Üniversite Araştırma Hastanelerinin bulunmaması durumunda söz konusu kurumlarda staj yapmak isteyen öğrenciler Fakültemiz İsteğe Bağlı Staj Formu ile Dekanlığımıza başvurarak ilgili kurumun da kabul etmesi halinde staj yapabilir.

8)Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesinin 14. Maddesinin 3. Bendi gereğince; SGK işlemlerinin yapılabilmesi için Staj Seferberliği programı kapsamında staj yapacak olan öğrencinin bilgisi ve staj tarih aralıklarının Dekanlığımıza staj başlangıcından en az 7 (yedi) gün önce ilgili kurum tarafından resmi yazı ile bildirmesi gerekmektedir, aksi takdirde öğrencinin staj talebi kabul edilmeyecektir.

9)Özel kurumlarda isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin ilgili kurum tarafından imzalanan Fakültemiz İsteğe Bağlı Staj Formunu staj başlangıcından en az 7 (yedi) gün önce Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir, aksi takdirde öğrencilerin staj talepleri kabul edilmeyecektir.

10)Fakültemiz mezun durumunda öğrencilerinin genel ve bütünleme sınavları sonucunda mezuniyetleri işlemlerinin yapılacağından, mezun durumunda öğrencilerin isteğe bağlı staj talepleri kabul edilmeyecektir.


İsteğe Bağlı Staj Formu için tıklayınız.

İsteğe Bağlı Staj Sözleşmesi için tıklayınız.