Kalite Politikamız

Kalite

Kalite Politikamız

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile eğitim-öğretim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde kalite güvencesi sistemini benimsemiştir. Fakültemiz, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi esas almış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiştir. Fakültemiz Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki iyileştirmeleri içeren Bologna süreci kapsamında başlatmış olduğu kalite güvencesindeki uluslararası standartların, Türk Yükseköğretim Kurulu Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uyarlanması ile oluşturulan ulusal kalite güvence sistemi içerisinde kendi kalite sistemini oluşturmayı benimsemiştir. Fakültemiz kendi kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürütecek olup, başta öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.

  Bu bağlamda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tüm faaliyetlerinde
  • Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
  • Süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı bir yönetim anlayışını
  • Etkin kaynak kullanımını benimsemiştir.

  Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:
  • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
  • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
  • Kaynakların etkin kullanımı.

  Bu çerçevede Fakültemizin Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.
  • Kalite güvence süreçlerinde akademik, idari personelin ve öğrencilerin aktif rol alması,
  • İstihdamda ve çalışma ortamında her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
  • Kalite güvence süreçlerine dış paydaşların katılımının geleneksel hale getirilmesidir.