Sınav Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt


   Öğrencilerimizin Uyması Gereken Sınav Kuralları

  1. Sınava katılan her öğrenci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından verilen öğrenci kimlik belgesini ve gerektiğinde sorulacak olan fotoğraflı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında bulundurmakla yükümlüdür. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin zamanında sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  2. Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak ve gerektiğinde yerlerini değiştirme yetkisi sınav görevlilerine aittir.
  3. Öğrenciler Soru ve Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerlere adı ve soyadı, öğrenci numarasını yazıp imzaladıktan sonra, sınav başlatılacaktır. Sınav başladıktan ilk 15 dakika içerisinde mazereti Dersin Sorumlusu tarafından kabul edilirse öğrenci sınava alınabilecektir. Ancak, bu öğrenci için sınav süresi uzatılmayacaktır.
  4. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, öğrenciler sınavın ilk 20 dakikası sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresince öğrencilerin tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan bir öğrenci tekrar içeriye alınmayacaktır.
  5. Sınava girecek öğrencilerin sınav salonlarına cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, video kamera, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları getirmeleri kesinlik yasak olup, bunun yanında defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi materyallerin kullanılması ilgili Dersin Sorumlusunun iznine bağlıdır.
  6. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp, bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.
  7. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşması, kopyaya teşebbüs etmesi veya çekilmesine yardımcı olması, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri şeyler alıp vermesi başkalarını rahatsız edecek şekilde ve sınav düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunması yasaktır. Sınav Görevlileri kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. Öğrencilerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
  8. Öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler. Sınav gözetmenleri kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir. Diğer yandan sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, kusurları soruşturulması gereği sınav görevlileri tarafından tutanağa açık olarak yazılacaktır. Sınavda kopya çeken, çektiren veya kopya teşebbüsünde bulunan veya sınava hile karıştıran öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılarak Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin kuralları kapsamında işlem yapılacaktır.