Kalite

Misyon ve Vizyonumuz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon ve VizyonumuzÖzgörev (Misyon)

Atatürk ilkeleri ışığında, Yükseköğretim ilke ve yasaları çerçevesinde insan ve toplum bilimleri alanında eğitim, araştırma, toplumsal katkı sağlamak ve katılımcı, paylaşımcı, sürekli iyileşmeye açık bir öğretim kültürü oluşturmak; ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilim üreten, araştırıcı, yenilikçi, kalite kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek ve bilimsel etiğe bağlı, çağdaş, toplumsal ve bilimsel değerlere saygılı, eleştirel ve analitik düşünceye sahip çok yönlü bireyler yetiştirmektir.

Öngörü (Vizyon)

İnsan ve toplum bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünya'da tanınmış ve tercih edilen, paylaşımcı, katılımcı bir yönetime sahip, bölgemizin gelişme potansiyeli başta olmak üzere ülkemizi alanında ileriye taşıyacak çalışmalar yapmayı teşvik eden, Üniversite ile toplum işbirliğini sağlayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime açık, çağdaş, yenilikçi, kalite ve kariyer odaklı, evrensel değerlere saygılı ve sürekli iyileştirmeye yönelik eğitim ve öğretim vermek; eşdeğerleri arasında en tercih edilir fakülte olmak ve ilk sıralarda yer almaktır.